Stap 5: Een koop-/ aannemingsovereenkomst tekenen

Een koop-/aannemingsovereenkomst…is dat hetzelfde als een koopcontract? Niet helemaal: Omdat je bij een nieuwbouwhuis in eerste instantie alleen een stuk grond koopt en je vervolgens met de aannemer afspreekt welk huis er op die grond gebouwd gaat worden, noem je het contract een koop-/ aannemingsovereenkomst. Soms zijn het ook twee losse contracten: een koopovereenkomst voor
de grond en een aannemingsovereenkomst voor de bouw van je huis.

In deze overeenkomst staat onder andere in hoeveel termijnen je je huis gaat betalen, en ook of er nog bepaalde voorwaarden van de gemeente gelden. Soms verplicht de gemeente je bijvoorbeeld om een bepaalde haag in stand te houden of om parkeerplaatsen op je eigen terrein aan te leggen.

In de meeste gevallen is de projectontwikkelaar aangesloten bij een waarborginstelling als Woningborg of het SWK en in dat geval is de koop-/ aannemingsovereenkomst grotendeels een standaard
document dat je ook zo op internet kunt vinden.

De makelaar maakt deze overeenkomst op en zal je deze eerst per email toesturen zodat je het thuis alvast kunt doorlezen. Een makelaar mag nooit zo maar wijzigingen aanbrengen in deze contracten zonder overleg met de projectontwikkelaar en eventueel de waarborginstelling.

In een koop-/aannemingsovereenkomst staat standaard altijd een ontbindende voorwaarde voor je financiering. Hiervoor moet je vaak van te voren aan de makelaar aangeven wat straks je totale
hypotheekbedrag wordt en wat de (bruto) maandlast is voor je nieuwe huis. Als je dan onverhoopt je hypotheek toch niet kan krijgen óf als je wel een hypotheek kan krijgen maar alleen voor een veel hogere maandlast, kan je de koop ontbinden. Dit moet je dan uiteraard wel aan kunnen tonen.

Dagmar Bolwijn Thuis Nieuwbouwmakelaars

 

Vraag je makelaar altijd om de koop- /aannemingsovereenkomst goed aan je toe te lichten. Deze overeenkomsten zitten vaak wat ingewikkeld in elkaar. En het is belangrijk dat je precies weet wat je wanneer geregeld moet hebben.

Als je hulp nodig hebt bij het zoeken naar een nieuwbouwhuis, je graag wil dat we de contractstukken uitleggen of bij andere stappen in het aankoopproces, kan je ons altijd inschakelen als adviseur!

Dus ook bij de aankoop van een nieuwbouwhuis bij een andere makelaar of bij het aankopen van een bouwkavel waar je zelf op gaat bouwen.