Pre-sale bij een nieuwbouwproject; hoe werkt dat?

Nieuwbouwwoningen die door middel van een pre-sale worden verkocht in plaats van gelijk een echte start verkoop. Je ziet het steeds vaker.

 

 

Marktverkenning

Een pre-sale, een voorverkoop, houdt in dat tekeningen en prijzen van de nieuwbouwwoningen in een project nog niet definitief zijn. Zo'n pre-sale wordt door diverse projectontwikkelaars gebruikt om een project aan de markt te toetsen. Door met prijsranges te werken en alvast voorlopige tekeningen te laten zien, krijgen ze informatie van de markt over hoeveel belangstelling er is, of het beoogde product goed is en of de prijs klopt. Aan de hand van deze informatie wordt dan het plan definitief gemaakt en gaat het in verkoop.

Reserveringsovereenkomst 

Normaal gesproken kan je op een nieuwbouwwoning een optie nemen van 1 of 2 weken. Een pre-sale duurt vaak langer en daarom vraagt de projectontwikkelaar vaak of je een reserveringsovereenkomst wilt ondertekenen. Hiermee heb je het 1e recht van koop op het huis maar het verplicht je nog niet tot het kopen. In sommige gevallen moet je hiervoor een reserveringsvergoeding betalen die je dan terugkrijgt op het moment dat je het huis daadwerkelijk koopt. Soms is een reservering kostenloos. 

Wat is nou het voordeel voor jou als koper van een nieuwbouwwoning? 

Voor jou als potentiele koper is het fijn om al in een vroeg stadium naar de tekeningen van een huis te kijken. Vaak is het dan nog mogelijk om aanpassingen te doen en de woning zo te laten maken dat het precies bij jouw wensen past. Gedurende de langere reserveringsperiode heb je ruimschoots de tijd om alvast financieel advies in te winnen. Als je al een koopwoning hebt, kunnen we in deze periode ook alvast bekijken wat deze waard is en hoe en wanneer je die in de verkoop kan zetten. Ook kan je in deze periode advies krijgen van de interieurspecialisten van Vesta.

Kortom: meer tijd om na te denken en zaken te regelen én de mogelijkheid om mee te denken over de woning! 

Voorbeelden van projecten die met een pre-sale in verkoop gaan zijn: De Kroon op het Ebbingekwartier in Groningen en In de Boog in Leek.